Παραστατικά

Εκτύπωση μπλοκ

Μπλοκ ψαροκολλητά 50 φύλλων

Χαρακτηριστικά εκτύπωσης: 1 όψη 80 γρ. γραφής

 

Διάσταση Α5 14,5 x 21 εκ.

 

τεμάχια

Α/Μ

2χρώματα

4χρωμία

20

60€

80€

120€

50

120€

140€

180€

 

Διάσταση Α4 21 x 29,7 εκ.

 

τεμάχια

Α/Μ

2χρώματα

4χρωμία

20

70€

100€

140€

50

140€

160€

220€

 

Εκτύπωση Αυτογραφικών Μπλοκ 

Μπλοκ αυτογραφικό (χημικό χαρτί) 50 φύλλων

Χαρακτηριστικά εκτύπωσης: 1 όψη 80 γρ. γραφής

 

Διάσταση Α5 14,5 x 21 εκ.

 

τεμάχια

Α/Μ Διπλότυπο

Α/Μ Τριπλότυπο

4χρωμο Διπλότυπο

4χρωμο  Τριπλότυπο

20

110€

120€

210€

230€

50

140€

170€

240€

270€

 

Διάσταση Α4 21 x 29,7 εκ.

 

τεμάχια

Α/Μ Διπλότυπο

Α/Μ Τριπλότυπο

4χρωμο Διπλότυπο

4χρωμο  Τριπλότυπο

20

130€

150€

230€

330€

50

190€

240€

240€

350€